İletişimin Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Digital Vision./Digital Vision/Getty Images

İletişim, avantajları ve dezavantajları olan akıcı bir süreçtir. İletişim sürecini yönetmek, başarılı sonuçların anahtarıdır.İletişim, bilgilerin bir noktadan diğerine aktarılması süreci olarak tanımlanır. Örneğin, birinin bir proje için bir fikri varsa, onu başka birine aktarmanın tek yolu bu fikri iletmektir. Bazen bir proje fikrinin başarısı veya başarısızlığı bu ilk iletişim aşamasında başlar. Projeler, başkalarına iletilen basit bir fikirden başlatılır ve daha sonra bir proje olarak gerçekleştirilir. Bu basit bir açıklama olsa da, iletişim aslında daha karmaşıktır. Günümüzde insanoğlu sayısız yolla iletişim kurmaktadır. İletişim, insanların hedeflere ulaşmasını sağlar. Bununla birlikte, bazen iletişim kurmak bazı engellere yol açar ve daha sonra bir yanlış anlaşılma haline gelir. Avantajlı olması için hassas iletişim sanatında gezinmek önemlidir. İşte iletişimin avantajları ve dezavantajları.

İletişim Sürecini Anlamak İletişim süreci akıcı bir süreçtir. Kişilerarası iletişim, fikir alışverişinde bulunan iki kişiyi içerir. Bu yüz yüze olduğunda, geri bildirim anında gerçekleştiği için avantajlıdır. Bir toplantı sırasında konuşan iki kişi sadece kelime alışverişi yapmıyor, aynı zamanda yüz ifadelerini de değiştiriyorlar. Birinin bir proje fikrini aktardığı önceki örnekte, fikrin alıcısı dinlerken sözlü olmayan iletişim yoluyla geri bildirim sağlıyor.

Bu, iletişim sürecinin özüdür. Bu ileri geri bir süreçtir. Yol boyunca, geri bildirim sözlü ve sözsüz olarak değiştirilir. İyi bir iletişimci dinleyiciyi tanır. İzleyiciyi tanımak, bu iletişimcinin, izleyicinin anlaması için bilgiyi nasıl paketleyeceğini bildiği anlamına gelir. İzleyici bilgiyi anladığında, onu işleyebilir.

İletişimin Avantajları İletişimin avantajları vardır. İletişimin bir avantajı, anlamayı kolaylaştırmasıdır. Birisi bir fikri diğerine aktardığında, o kişi artık ilk kişinin zihninde ne olduğunu anlıyor. Bu fikir iletişimi, toplumdaki birçok süreci kolaylaştıran şeydir. Bir işletmenin misyon beyanı, orada çalışan herkese iletilir. Tüm çalışanlar, sırayla, şirketin misyonunu destekleyen fikirler oluşturmak için bu misyon ifadesini kullanır. İletişimin bir diğer avantajı da verimliliği artırmasıdır. Birisi bir fikri diğerine ilettiğinde, bir hedefe ulaşılmasını kolaylaştırıyor. Çalışanlar birbirlerinin ne düşündüğünü tahmin etmek zorunda olsaydı, o zaman bir şirket çok başarılı olmazdı.

İletişimin Dezavantajları Yanlış anlaşılmalar olduğunda iletişim zorluklarla karşı karşıya kalır. Bir kişi bir fikri diğerine iletmek isteyebilir. Ancak diğer kişi bunu amaçlandığı gibi algılamıyorsa, o zaman bir yanlış anlama olacaktır. Yanlış anlaşılma, toplumdaki birçok sorunun nedenidir. İletişim amacı netleştirirse, yanlış anlama olasılığı azalır. Bazen yanlış anlamalar, oyunda kültürel ve toplumsal faktörler gibi bazen niyeti yanlış yorumlayan faktörler olduğunda meydana gelir.

İletişim Sürecinin Avantaj ve Dezavantajlarını Yönetme İletişim sürecini yönetmek önemlidir. Birçok insan, iletişimin kendiliğinden oluşan serbest bir süreç olduğunu düşünür. Hiçbir şey gerçeklerden daha uzak olamazdı. İşletmeler, özellikle iletişim sürecini, kapsanacak ve doğru niyetin her zaman iletileceği şekilde yönetmelidir.

hayat dergisi son sayısı