Kontak Anahtarı Nasıl Çalışır?

kenneth-cheung/E+/Getty Images

Bir kontak anahtarı, aracın ateşleme sistemini açıp kapatarak çalışır. Onu açıp kapatan bir kontak anahtarı ile çalıştırılır. Bu anahtar, aracın direksiyon kolonunda veya gösterge panelinde bulunur.Kontak anahtarının dört konumu vardır; Aksesuarlar, Kapalı, Açık ve Kontak. Bu konumlar, aracın kullanımda olan elektrik sistemini belirler.

Aksesuarlar, kontak anahtarının ilk konumudur ve kontak anahtarı kendisine çevrildiğinde aracın radyosunu açar. Ayrıca elektrikli cam ayarını da kontrol eder. Bu konumda, arabanın motoru sakin kalır.

Kapalı, anahtarın ikinci konumudur. Kontak anahtarı bu konuma çevrildiğinde, aracın ateşleme sistemi varsayılan ayarına geri döner ve elektrik sisteminin tipine bağlı olarak, anahtar açıldığında farlar, elektrikli kilitler ve iç lambalar gibi parçalar çalışabilir veya çalışmayabilir. bu konumdadır.

Açık ve Ateşleme sırasıyla üçüncü ve dördüncü konumlardır. İlki otomobilin tüm elektrik sistemlerini çalıştırırken, ikincisi motoru açar. Kontak konumu, kontak anahtarının yanmasını önlemek için motor çalıştırıldıktan sonra anahtarı Açık konuma döndüren bir yay ile yüklenmiştir.

büfe klarnet seri numaraları